Skid Pad Drift Driver Schedule 

Friday: GATE 5 

Gates Open 7am

Tech: 7:00am - 9:20am

Drivers Meeting: 9:20am- 9:45am 

Drifting Go Live: 10:00am - Sundown 

C Group: 10:00am-11:00am

B Group 11:00am - 12:00pm

C Group 12:00pm - 1:00pm

B Group 1:00pm - 2:00pm

C Group 2:00pm - 3:00pm

B Group 3:00pm - 4:00pm

C Group 4:00pm - 5:00pm

B Group 5:00pm - Dark 

Saturday: GATE 5 

Gates Open 7am

Tech: 7:00am - 9:20am (only if you were not tech'd on Friday) 

Drivers Meeting: 9:20am- 9:45am 

Drifting Go Live: 10:00am - Sundown 

C Group: 10:00am-11:00am

B Group 11:00am - 12:00pm

C Group 12:00pm - 1:00pm

B Group 1:00pm - 2:00pm

C Group 2:00pm - 3:00pm

B Group 3:00pm - 4:00pm

C Group 4:00pm - 5:00pm

B Group 5:00pm - Dark

Sunday: GATE 5 

Gates Open 7am

Tech: 7:00am - 9:20am (Only if you were not tech'd Friday or Saturday 

Drivers Meeting: 9:20am- 9:45am 

Drifting Go Live: 10:00am - Sundown 

C Group: 10:00am-11:00am

B Group 11:00am - 12:00pm

C Group 12:00pm - 1:00pm

B Group 1:00pm - 2:00pm

C Group 2:00pm - 3:00pm

B Group 3:00pm - 4:00pm

C Group 4:00pm - 5:00pm

B Group 5:00pm - Dark